Zagłębie Staropolskie

patery jednorazowe www.wezel-strykow.pl konsulting inżynierski

Już w średniowieczu pojawiły się tendencje, aby koncentrować poszczególne typy aktywności gospodarczej wedle krain geograficznych i regionów państw. Proces ten nie ominął także Polski. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów funkcję skupiska hut oraz manufaktur metalowych pełniło Zagłębie Staropolskie. Było to najstarszy w naszej historii okręg przemysłowy. Takie, a nie inne usytuowane wynikało z bogactw naturalnych – na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego znajdowały się zasobne złoża rud żelaza.

Aż 27 na 35 wielkich pieców hutniczych działających w Polsce w XVIII wieku zlokalizowanych było właśnie tam. Łącznie wytwarzały one około 80 procent krajowej produkcji żelaza, co stanowiło wartość niebagatelną. Konkurencyjnym ośrodkiem był ten tworzony w województwie świętokrzyskim przez ród Małachoskich herbu Nałęcz. Bazował on na fachowcach z dziedziny hutnictwa sprowadzonych ze Śląska. Produkcja skupiała w miejscowości Końskie i przynosiła zadowalające efekty, jednak nie była zdolna konkurować z wydajnością Zagłębia.