Zabytkowe układy zabudowy

Wiele miast ma coś, czym mogą się pochwalić – stare, zabytkowe układy zabudowy, które pomimo upływu lat nie uległy zmianie. W niektórych miejscowościach mają one rodowód średniowieczny i jako takie zasługują na ochronę pod względem architektonicznym.

Generalnie w miastach, w których nie brakuje zabytków i gdzie funkcjonuje stare miasto wraz z rynkiem, układy zabudowy mają z reguły historyczne rodowody. Mówimy tutaj nie tylko o tym, jak wyglądają poszczególne budynki, kamienice i ratusze.

To w jaki sposób układają się ulice i place, jakie są odległości pomiędzy obiektami i ogólny charakter całości – wszystko to ma przecież ścisły związek z historią danego miejsca. Sprawia to, że pole manewru w zakresie wznoszenia nowych konstrukcji jest ograniczone, ponieważ powierzchnia jest w całości pokryta zabytkowymi obiektami.

To dobrze, bo taka sytuacja daje szansę na zachowanie w oryginalnym stanie tych elementów otoczenia, które mają za sobą długą i ciekawą historię. Dotyczy to zarówno dużych miast wojewódzkich, jak też znacznie mniejszych ośrodków.