Rozwój metalurgii

www.seeimagination.pl https://kroma.com.pl/ softstarty

Interesującym faktem jest to, że o ile wyroby metalurgiczne i hutnicze pojawiły się już w głębokiej starożytności, a więc ludzie stosunkowo szybko nabyli umiejętność plastycznej obróbki metali, to jako nauka metalurgia zaistniała dopiero w XV wieku.

Za pierwszą w dziejach świata pracę traktującą o metalurgii uznaje się dziś niemiecką księgę „De re metallica libri XII”, w której opisano kwestie związane z przeróbką rud cyny, ołowiu oraz srebra.

Pierwszym przemysłowym centrum metalurgicznym było miasto Rudawy w Górach Kruszcowych na pograniczu Czech i Niemiec.

Pierwsza akademia górnicza na świecie powstała w mieście Freiberg w Saksonii w roku 1765.

Absolwenci uczelni ruszyli w świat, aby upowszechniać wiedzę tego rodzaju – byli między innymi założycielami krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Odkrywano nowe pierwiastki, a co za tym idzie metalurgia zaczynała interesować się czystością metali oraz możliwością ich łączenia w stopy.

Jednym z przełomowych osiągnięć tej nauki było opracowanie metody pozyskiwania czystej miedzi.