Przekrój architektoniczny

www.powiatzachodni.pl projekty wnętrz częstochowa https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/architekt-wnetrz-pruszkow/

W architekturze można wyróżnić bardzo wiele stylów. W samej Europie, można wskazać na takie style, jak klasycyzm wzorowany na starożytnej Grecji, a potem na starożytnym Rzymie, styl bizantyjski, romański, zaś w późniejszych czasach także gotyk, renesans, czy barok.

Potem był jeszcze romantyzm oraz styl secesyjny, które posiadały cechy wspólne, choćby takie jak konstruktywizm oraz ekspresjonizm. Już sama próba zdefiniowania tego, czym jest styl architektoniczny, nie należy do najłatwiejszym zadań.

Jest to bowiem pojęcie/wyrażenie wysoce nieścisłe, co jest w głównej mierze spowodowane mnogością czynników. Z pewnością samo spojrzenie na pojęcie stylu architektonicznego uległo znacznego rozwojowi/ewolucji w ciągu trwania kolejnych, następujących pod sobie wieków.

Współcześnie, poprzez styl architektoniczny określa się najczęściej konkretną metodę projektowania oraz samego tworzenia różnorakich budowli – mieszkalnych, gospodarczych, czy publicznych. Dany styl architektoniczny zawsze odnosi się do określonego momentu w historii.