Legenda Ryszarda Kapuścińskiego

Nie da się mówić o polskim reportażu wojennym, nie wspominając o Ryszardzie Kapuścińskim. Ryszard Kapuściński uważany jest za ojca polskiego reportażu.

To w ogóle obok Stanisław Lema najczęściej tłumaczony na języki obce polski pisarz. Jego legendę zbudowały przede wszystkim reportaże z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej.

Jako dziennikarz miał okazję widzieć na własne oczy aż 27 rewolucji ze wszystkimi ich konsekwencjami, czyli wojnami, chaosem, zniszczeniami i ofiarami. Jako reporter wojenny relacjonował m.

in. wojnę domową w Kongu, a także słynną wojnę futbolową między Salwadorem a Hondurasem.

Żywot Kapuścińskiego obrazuje także całą masę niebezpieczeństw, na jakie są narażeni w swojej pracy reporterzy wojenni. Czterokrotnie w różnych częściach świata miał zostać rozstrzelany, ale za każdym razem udawało mu się uratować.

Zmagał się też z różnymi chorobami – w Afryce zachorował na malarię mózgową i gruźlicę. Jego wspaniałe książki fascynują po dziś dzień kolejne pokolenia reporterów niekoniecznie wojennych.