Leasing pracowników od strony prawnej

www.officefair.com.pl haik.pl https://psmm.pl/pl/monitoring-forow

Zastanawiasz się nad tym, czy coraz popularniejszy leasing pracowników jest zgodny z prawem? Przedstawiamy Ci jego oblicze prawne. Leasing pracowników jest regulowany artykułem 1741 Kodeksu pracy, który określa warunki wynajęcia. Do leasingu może dojść wyłącznie za pisemną zgodą pracownika.

W każdym innym przypadku, wynajęcie będzie niezgodne z prawem. Na czas wynajęcia podwładnego, pracodawca udziela mu bezpłatny urlop. W tym czasie pracownik otrzymuje możliwość pracy na rzecz innego pracodawcy.

Praca podjęta przez pracownika u pracodawcy, który go wynajął, wymaga zawarcia stosownej umowy. Również pracodawcy, zarówno ten, który zechce wynająć swojego podwładnego, jak i ten, który podjął decyzję wynajęcia pracownika, muszą zawrzeć między sobą stosowną umową leasingu pracowniczego. Aby umowa taka była zgodna z prawem, bezwzględnie powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, nazwy firm obu pracodawców, określony czas wynajęcia, wysokość wynagrodzenia oraz rodzaj pracy jaką będzie miał wykonywać pracownik.