Konserwatorzy kontra rozwój

www.startzkultura.pl Profesjonalny architekt Poznań może sprzedać Ci od razu gotowy projekt.

Zagadnienia związane z konserwacją zabytków nie są wcale wolne od kontrowersji, co już sygnalizowaliśmy w tekście poprzednim. Niektóre decyzje urzędnicze w tym zakresie budzą poważne wątpliwości i są przyczynkiem do dyskusji o tym, czy prawo chroniące zabytki zliberalizować, a przynajmniej ograniczyć kompetencje konserwatorów. Rzeczywiście jest tak, że zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem konserwator może wstrzymać dowolną inwestycję, która narusza „ład zabytkowy” w danym miejscu.

I tak naprawdę jego decyzja jest właściwie niepodważalna – wszystko w gruncie rzeczy opiera się o dobrą wolę piastującego stanowisko i jego zrozumienie dla potrzeby zmian urbanistycznych. Szczęśliwie udaje się znajdować rozwiązania kompromisowe, dzięki którym wilk pozostaje syty, a owca cała. Zazwyczaj inwestor jest zobowiązany do zachowania zgodności architektonicznej ze stanem oryginalnym lub do profesjonalnej renowacji obiektu, tak aby wyglądał on tak, jak w czasach swojej świetności.

Takie rozwiązania dają wszystkim wiele korzyści.