Jak legalnie zatrudnić pracownika ze wschodu

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem pracownika ze wschodu, koniecznie powinieneś zapoznać się z warunkami, jakie musi spełnić obcokrajowiec, aby mógł on podjąć legalną pracę w Polsce. Istnieje kilka rozwiązań, które dają możliwość pracy w Polsce, obywatelom innych krajów, w tym wschodu.

Jedną z takich możliwości jest posiadanie statusu uchodźcy, nadanego przez Rzeczpospolitą Polską. Inną możliwością jest sytuacja, w której obcokrajowiec objęty jest ochroną uzupełniającą w Polsce.

Ponadto możesz legalnie zatrudnić obywatela krajów wschodnich, który posiada zezwolenie na osiedlenie się Polsce, posiada zgodę na pobyt tolerowany, lub przebywa w Polsce na podstawie wizy. Ponad to możesz zatrudnić obcokrajowca, gdy posiada on zezwolenie na pracę.

Zawsze bądź czujny i przed podjęciem współpracy z obywatelem innego kraju, sprawdź jego dokumentację, również ważność wizy oraz inne dokumenty pozwalające mu na pobyt w Polsce. Dzięki temu uchronisz się przed przykrymi konsekwencjami zatrudniania nielegalnych imigrantów.