Body leasing i team leasing

Leasing pracowników może przybierać dwojaką formę. Może być to zarówno body leasing, jak i team leasing. Jaka jest charakterystyka tych obu form wynajęcia pracowników? Body leasing polega na wynajęciu jednego pracownika.

Z reguły jest to specjalista w swojej dziedzinie, który może okazać się pomocny podczas pracy nad projektem. Pełni on niejako rolę konsultanta, a czasami mentora zespołu. Doradza, podpowiada i przedstawia swoje pomysły rozwiązania.

Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, z myślą o pozytywnym zakończeniu projektu. Team leasing to zbiorowe wynajęcie grupy pracowników. To często wynajęcie całych zespołów, z myślą o pracy nad ważnym projektem.

Takie rozwiązanie daje wiele korzyści. Między innymi świeże spojrzenie na projekt. Nowe doświadczenie i wiedzę, które mogą wpłynąć na sukces projektu.

Całe zespoły wynajętych pracowników dają możliwość dyskusji i urządzania „burzy mózgów” pośród podwładnymi pracodawcy, a pracownikami wynajętymi. W zależności od tego, czego oczekujesz od wynajętego pracownika, jaki ma być charakter i cel jego pracy, powinieneś podjąć właściwą decyzję zatrudnienia w systemie body leasing, lub team leasing.